www.webstudio44.com.pl
     
 

 

1. Dlaczego gaz ziemny?

Są różne wyliczenia, które medium energetyczne jest najbardziej ekonomiczne. Moim zdaniem gaz ziemny na dzień dzisiejszy jest najtańszy. ( tańszy względnie jest węgiel i drzewo opałowe, lecz trzeba pamiętać o koszcie pracy przygotowania, przechowywania - składowania , obsługi i wywozu odpadu po procesowego ). Jeśli koszt budowy sieci gazu jest zbyt duży bywa, że inne medium staje się bardziej opłacalne. Inne media to ( gaz płynny Propan-Butan, lub olej opałowy).

2. Ile czasu trwa proces inwestycyjny założenia gazu w domu?

Czas potrzebny do wykonania dokumentacji z kompletnymi uzgodnieniami ( ZUD, ew. STOEN, rzędne wysokościowe, zatwierdzenie w MSG, decyzja na budowę instalacji gazu, oraz o ile to budowa gazociągu, Warunki Celu Publicznego, Decyzja lokalizacyjna) to ok. od 3 miesięcy.do 12 miesięcy ( zakładając, że inwestor dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty) Wykonawstwo to okres do 1-go tygodnia. Proces odbiorowy i ewent. przygotowawczy to od 1-go miesiąca do 3 miesięcy. Łączny czas niezbędny do założenia gazu to od 5 miesięcy do 15 miesięcy.

3. Ile czasu trwa proces inwestycyjny wybudowania przyłącza wody, lub kanalizacji dla domu?

Czas potrzebny do wykonania dokumentacji z kompletnymi uzgodnieniami ( ZUD, ew. STOEN, melioracja, rzędne wysokościowe, itp., zatwierdzenie w MPWiK, decyzja na budowę) to ok. 4 miesięcy.( zakładając, że inwestor dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty) Wykonawstwo to okres 1-go tygodnia. Proces odbiorowy i ewent. przygotowawczy to od 1-go miesiąca do 3 miesięcy. Łączny czas niezbędny do założenia wody/kanalizacji to od 5 miesięcy do 7 miesięcy.

4. Ile kosztuje typowa instalacja gazowa w domku mieszkalnym jednorodzinnym?

Bardzo trudno określić koszt inwestorski wykonania przyłącza i instalacji gazu nie mając projektu. Standardowa instalacja gazu dla budynku mieszkalnego
( 7%Vat). Założenia: wykonanie kpl. dokumentacji, budowa przyłącza, instalacji do kotła i kuchenki bez podłączeń urządzeń, odbiory MZG, opinia kominiarska i decyzja z Gminy, włączenia i nagazowanie instalacji MZG(w tym wszystkie niezbędne dokumenty materiał)

Koszt brutto projektu = 1900,00zł (z 22% VAT-em)
Koszt brutto wykonawstwo = 4900,00zł ( z 7% VAT-em dla mieszkaniówki)
RAZEM = 6800,00zł