www.webstudio44.com.pl
     
 

1. Dlaczego gaz ziemny?

Są różne wyliczenia, które medium energetyczne jest najbardziej ekonomiczne. Moim zdaniem gaz ziemny na dzień dzisiejszy jest najtańszy. ( tańszy względnie jest węgiel i drzewo opałowe, lecz trzeba pamiętać o koszcie pracy przygotowania, przechowywania - składowania , obsługi i wywozu odpadu po procesowego ). Jeśli koszt budowy sieci gazu jest zbyt duży bywa, że inne medium staje się bardziej opłacalne. Inne media to ( gaz płynny Propan, czy olej opałowy).

2. Ile czasu trwa proces inwestycyjny założenia gazu w domu?

Czas potrzebny do wykonania dokumentacji z kompletnymi uzgodnieniami (w Warszawie to Mapa dc projektowych, "ZUD", Energetyta, melioracja, tramwaje, PKP, rzędne wysokościowe, itp., zatwierdzenie w PSG, zgody właściciela drogi, opinia kominiarska i decyzja na budowę) to ok. 3-4 miesięcy.( zakładając, że inwestor dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty) Wykonawstwo to okres 1-go tygodnia. Proces odbiorowy i ewent. przygotowawczy to od 1-go miesiąca do 3 miesięcy. Łączny czas niezbędny do założenia gazu to od 5 miesiący do 9 miesięcy.

3. Ile czasu trwa proces inwestycyjny wybudowania przyłącza wody, lub kanalizacji dla domu?

Czas potrzebny do wykonania dokumentacji z kompletnymi uzgodnieniami ( ZUD, ew. STOEN, melioracja, tramwaje, PKP, rzędne wysokościowe, itp., zatwierdzenie w MPWiK zgłoszenie nadzoru) to ok. 4 miesięcy.( zakładając, że inwestor dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty) Bezpośrednie wykonawstwo to okres 1-go tygodnia. Proces przygotowawczy i odbiorowy i ewent. przygotowawczy to do 3 miesięcy. Łączny czas niezbędny do założenia wody/kanalizacji to od 6-7 miesięcy.

4. Ile kosztuje typowa instalacja gazowa w domku jednorodzinnym?

Bardzo trudno określić koszt inwestorski wykonania instalacji gazu nie mając projektu. Koszt standardowej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego..
Założenia: wykonanie kpl. dokumentacji i budowa instalacji do kotła i kuchenki bez podłączeń urządzeń z opinią kominiarska i decyzją na budowę ze Starostwa (Dzielnicy).

Koszt brutto projektu instalacji kpl. = 1.400,00zł (z 23% vatem)
Koszt brutto wykonawstwo = 3.500,00zł (z 8% vatem)
RAZEM = 4.900,00zł

Przyłącze gazu wykonuje Spółka PSG, inwestor spisuje Umowę Przyłączeniową i wpłaca tzw. opłatę przyłączeniową różną od skomplikowania przyłącza kwota ta to od 2.500zł w zwyż.